4 loại chi phí Chủ Spa thường quên

25/09/2019 07:23

Spa lãi giả lỗ thật nếu chúng ta quên điều này

Để tính toán đúng lãi hay lỗ trong kinh doanh Spa, chúng ta cần lưu ý một số loại chi phí sau:

 Chi phí thuê nhà: Có nhiều Chủ Spa kinh doanh ngay tại nhà, hàng tháng họ không phải chi tiền, nhưng bản chất họ đang mất đi số tiền mà đáng lẽ ra nếu họ cho thuê họ sẽ thu được

 Lương của chính chúng ta. Hãy nghĩ xem, nếu đi làm thuê thì chúng ta được trả lương bao nhiêu. Khi không đi làm thuê nữa, chúng ta đã mất đi số tiền mà lẽ ra chúng ta được nhận hàng tháng.

 Chi phí cơ hội: Bạn đầu tư 1 tỉ cho Spa, nếu bạn mang 1 tỉ này đi gửi tiết kiệm thì mỗi năm bạn nhận được ít nhất 75 triệu tiền lãi (tương đương mỗi tháng là 6.25 triệu). Do vậy, bạn cũng cần lưu tâm đến loại chi phí này.

 Chi phí khấu hao: Bạn mua 1 cái máy 200 triệu, bạn dùng trong 4 năm thì có nghĩa là bạn phải trích khấu hao cho nó mỗi năm 50 triệu, tương đương mỗi tháng hơn 4 triệu.

Chúng ta thường lấy Thu - Chi là ra lãi. Đây chỉ là cách tính dòng tiền thôi, không phải là doanh thu và chi phí trong kế toán tài chính.