Câu hỏi lớn dành cho chủ Spa

24/09/2019 22:59

Doanh thu Spa đa số đến từ điều trị liệu trình

Khách hết liệu trình rồi không quay lại nữa, điều trị càng hiệu quả nhanh thì khách càng chia tay mình sớm.

Như vậy cứ đòi hỏi chúng ta liên tục phải quảng cáo để tìm kiếm khách hàng mới

Thế thì phải quảng cáo đến bao giờ?

Chi phí quảng cáo thì đang ngày càng đắt đỏ, nó làm chúng ta phải gồng mình lên gánh vác.

Và chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không có khách hàng mới?

Kinh doanh là câu chuyện 5 năm, 10 năm, 20 năm. Chúng ta cần lập kế hoạch cho nó!