Những Tư Duy Chủ Spa cần biết

08/10/2019 09:22

1. Bạn không thể nào làm tốt tất cả mọi mặt của Spa: kỹ thuật, quản lý, marketing, bán hàng... Đơn giản là bạn không thể. 

Cách duy nhất để thành công là trước hết, bạn phải thừa nhận việc mình không có khả năng trong lĩnh vực nào đó, sau đó tìm người giỏi về lĩnh vực đó, rồi sau đó tiếp tục nghĩ ra những cách để họ đồng ý hợp tác hoặc làm việc cùng bạn. Nếu vốn của bạn không đủ mạnh, hãy đề nghị hợp tác với họ và chia lợi nhuận theo tỉ lệ nào đó.

Nếu xe của bạn đang bị lún trong tuyết, nếu cố gài số và ga mạnh thì sẽ khiến xe của bạn lún sâu hơn. Bạn phải biết tận dụng nguồn lực - hoặc nhờ người đẩy phía sau (hợp tác) hoặc chêm một miếng gỗ cứng dưới lốp xe để tăng độ bám dính (sáng tạo).

Bạn có thể làm rất nhiều cách để thoát ra, nhưng đầu tiên phải xem xét kỹ các lựa chọn của mình để chắc chắn nó sẽ đưa xe bạn trở lại bon bon trên đường, thay vì bị lún sâu hơn trong tuyết. Nếu cách đó không hiệu quả, bạn cần tìm cách khác để đạt được mục tiêu.