Khách mới và khách cũ

24/09/2019 22:54

Khách mới và khách cũ

Một là tìm kiếm khách hàng mới, hai là phục vụ tốt khách hàng, giữ chân họ và làm cho họ giới thiệu khách mới cho Spa của mình

Việc tìm kiếm khách hàng mới thì chúng ta có thể thuê ngoài, tuy nhiên chúng ta cần học để có thể kiểm soát được việc này. Tránh lãng phí tiền mà không mang lại kết quả.

Hoạt động thứ hai thì không thể thuê ngoài. Nó đòi hỏi giới chủ chúng ta phải làm tốt công tác quản trị, phát huy tốt 3 hoạt động lãnh đạo, quản lý và chuyên môn.

Phải thừa nhận rằng, chúng ta có xu hướng tập trung vào điều một nhiều hơn.

Nếu bạn mới mở Spa thì đúng là không có cách nào khác là tập trung toàn lực vào hoạt động một.

Nhưng nếu bạn đã có từ 200 khách hàng đã trả tiền cho bạn rồi thì bạn nên san sẻ nguồn lực để thực hiện song song cả hai hoạt động.

Bản chất của hoạt động thứ hai, đó là tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng. Bất cứ điều gì tạo nên mối quan hệ tốt với khách hàng thì chúng ta đều có thể làm, không có khuôn mẫu chung, nó tùy thuộc vào đối tượng khách hàng của từng vùng miền, năng lực tài chính của bạn...

Chúng ta cũng là khách hàng của rất nhiều nơi khác nhau, chúng ta muốn những nơi mua hàng họ làm gì cho chúng ta thì hãy làm cho khách hàng những điều tương tự như vậy.

Khi chi một đồng cho khách cũ, chúng ta nhận được sự biết ơn và phấn khích từ họ. Còn chi một đồng cho quảng cáo, chúng ta không dám chắc chúng ta nhận được gì.

Đồng tiền mang đi tặng khách hàng là đồng tiền khôn, càng chi càng giàu, không bao giờ mất, đừng sợ thiệt thòi trước mắt. Quan trọng là chúng ta làm nó đều đặn.

Đồng tiền mang tặng thằng chủ FB thì có thể là khôn, có thể là ngu, nó tùy thuộc vào sự hiểu biết của bạn.

Tối qua, tại Sài Gòn, tôi đã xem qua hoạt động quảng cáo FB của một bạn chủ Spa, thật sự là đốt tiền một cách dã man mà hiệu quả mang lại rất kém.

Hôm nay, tôi sẽ ngồi và chỉ lại cho cậu ta, chắc chắn cùng với kết quả đó, cậu ta có thể tiết kiệm 1/2 số tiền