Làm Chủ hay chỉ là tự chủ

25/09/2019 07:19

LÀM CHỦ VÀ LÀM VIỆC ĐỘC LẬP TỰ CHỦ

Nhiều bạn đang nhầm lẫn 2 khái niệm này.

Làm chủ thì bạn cần nhiều kỹ năng lắm, và đôi khi các bạn có thể không biết nghề cũng không sao cả.

Còn bạn làm việc độc lập tự chủ thì bạn thường chỉ có kỹ năng nghề. Kỹ năng mà bạn có nó không khác với người đi làm thuê là mấy. Bạn chỉ khác là bạn không bị ai quản lý cả, bạn có thể thích thì làm không thích thì thôi.

Khi tôi gặp các bạn làm việc tự chủ thì điều duy nhất các bạn nói đó là sản phẩm, dịch vụ.

Ừ thì các các bạn cũng có vài nhân viên đó, nhưng nhân viên của bạn không xem bạn là chủ, vì họ không nhận thấy bạn có tư duy, kiến thức và tác phong của người làm chủ.

Thậm chí, đôi khi nhân viên còn nói "chị ấy không biết cái gì đâu"

Khi tôi gặp những người chủ thật sự thì họ nói về khách hàng, nói về chiến lược, kế hoạch kinh doanh...

Khác biệt cực rõ các bạn ạ.

Hàng ngày, bạn đang dành thời gian của mình để học và nói về điều gì?