Quyền lợi khi trở thành thành viên của chuspa.vn

* Được đọc toàn bộ những bài viết, bài giảng vể kinh doanh Spa trong tất cả các vấn đề như nhân sự, marketing, quản lý, đào tạo... Đây là những bài học được rút ra từ kinh nghiệm kinh doanh và quản lý Spa trong 10 năm qua.

* Được Admin hỗ trợ tư vấn qua điện thoại các vấn đề về kinh doanh, đối tác, phần mềm quản lý Spa. Kể cả trường hợp chưa mở hoặc đang kinh doanh Spa.

* Có thể yêu cầu gặp trực tiếp Admin tại Hà Nội 1 tháng/lần/3 tiếng

* Có thể yêu cầu Admin về cơ sở của mình để tư vấn (sẽ tính công tác phí)

* Tham gia các buổi off các chủ Spa do Admin tổ chức.

* Phí thành viên: 4.990.000 đồng/năm

Đăng ký Xem Website

Thông Tin Đăng Nhập

Hình thức thanh toán

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Số lượng Giá sản phẩm Tổng cộng
Đăng ký xem website chuspa.vn 1 4.999.000 đ 4.999.000 đ
Thành tiền:
Tổng tiền thanh toán:
4.999.000
4.999.000