Tổng hợp kinh nghiệm chạy Facebook

07/10/2019 22:40

1. Lựa chọn độ tuổi và vị trí

- Không nên lựa chọn khoảng cách độ tuổi quá dài, bởi vì người ở độ tuổi 22 có tâm sinh lý và thu nhập, nhu cầu rất khác người ở độ tuổi 45.

- Không nên chọn vị trí quá lớn (khuyến cáo dưới 5km đối với tuyến huyện và dưới 2km đối với các thành phố lớn)

 

 

2. Lựa chọn dịch vụ nào để chạy quảng cáo

- Ưu tiên các dịch vụ làm đẹp, lựa chọn thật nhiều ảnh đẹp và up thành album rồi chạy quảng cáo

- Các dịch vụ điều trị rất khó để chạy ảnh before và after bởi vì chính sách của 

 

Theo thống kê, mỗi khách hàng cần nhìn thấy bạn trong 7 lần thì họ mới có đủ động cơ để hành động.

Khi họ nhìn thấy bạn nhiều lần, theo tâm lý chung họ sẽ nghĩ bạn là một thương hiệu lớn (vì đi đâu trên mạng cũng nhìn thấy). Cho nên bạn nên để tần suất quảng cáo sao cho khách hàng nhìn thấy 7 lần trở lên (phải đảm bảo rằng mẫu quảng cáo của bạn hấp dẫn hoặc có giá trị)

Nếu tập đối tượng khách hàng của bạn bé (dưới 200.000 người) thì hãy làm fho 200.000 người này nhận biết rõ thương hiệu của bạn. Khi họ phát sinh nhu cầu họ sẽ nhớ tới bạn đầu tiên.

 

3. Nên chạy bài viết hay video

Cách tốt nhất khi bắt đầu là chúng ta nên chạy video. Bởi vì facebook có thể giúp chúng ta phân tích sự yêu thích của khách hàng đối với video đó. Bạn có thể lọc ra được những khách hàng xem 95% video (mức độ yêu thích cực cao và khả năng mua hàng lớn) để chạy quảng cáo bán hàng cho họ.

Các video chạy thường là các video cung cấp giá trị, sau đó mới chạy các video bán hàng